ROZVOJ BASEBALL5 V ČESKÉ REPUBLICE

VV ČBA na svém červnovém jednání schválil koncepci rozvoje Baseball5 (dále jen „BB5“) v České republice. Součástí jednoduchého dokumentu je i akční plán na rok 2018, jež bude až do konce roku 2018 předmětem řešení.

Prvním krokem bude ustanovené odborné komise BB5 Česká republika. Cílem této komise bude převzít dosavadní plán rozvoje BB5 v České republice, dopracovat jej i na delší období a kompletně převzít pod svá křídla fungování BB5 v České Republice. Aby byla komise schopná akce, očekáváme, že bude složena z pěti odborníků v oblasti BB5. Tímto bychom chtěli vyzvat všechny zájemce o pomoc s rozvojem BB5 v České republice, aby emailem (na baseball5@baseball.cz) stvrdili svůj zájem pomoci  v rozvoji BB5.

ČBA již učinila první krok ve věci rozvoje BB5 v ČR a objednala dostatek míčů pro tento nový atraktivní sport. A protože jsme si plně vědomi toho, že je třeba podpořit zájemce o tento nový sport v ČR , připravujeme pro VV ČBA podmínky pro přidělení materiální dotace novým BB5 týmům. Tento dokument je připraven, poslán VV ČBA ke schválení emailem, abychom mohli začít s opravdovou podporou BB5. WBSC i WBSC Europe (CEB & ESF) berou tento sport velice vážně a chtějí, aby se BB5 stal něčím co je pro basketball street ball a proto již plánuje realizaci mezinárodních BB5 soutěží. Naše reprezentace již dostala pozvání na turnaj v Bulharsku v polovině září. Pro rok 2019 by se mělo uskutečnit Mistrovství Evropy a v roce 2020 dokonce Mistrovství světa, anebo Evropský či Světový pohár, neboť přesný název těchto turnajů neznáme. A protože bychom chtěli být u obou soutěží, je dalším naším akčním krokem sestavit realizační tým pro reprezentaci České republiky na následující dva roky, jehož cílem bude sestavit reprezentační týmy pro výše uvedené akce a možná i další akce. Pokud byste měli zájem o vedení realizačního týmu české reprezentace, pošlete nám Vaše představy emailem (na baseball5@baseball.cz) nejpozději do konce října 2018 bychom chtěli mít realizační tým pohromadě, aby mohl začít pomalu, ale jistě pracovat.

A protože jsme již zaznamenali první zájemce o BB5, chceme pracovat na formě soutěží, dotáhnout kategorie, ve kterých se bude BB5 hrát v ČR  a v neposlední řadě bychom velice rádi uspořádali i první otevřené MČR v BB5 v roce 2019.

Sledujte web ČBA, i web BB5 (www.baseball5.cz), budeme Vás pravidelně informovat o rozvoji a činnosti BB5 v České Republice.