Projekt

Cílem tohoto projektu je v okolí baseballových klubů probudit zájem o pálkovací sporty s možností doplnit své kluby o další hráče z okolí, anebo dát možnost vzniku dalšímu baseballovému klubu v oblasti či regionu.

Tento cíl se realizuje prostřednictvím propagace BaseBall5 sportu ve vybraných městech s návodem na vytvoření týmu, jež by se účastnil nepravidelných turnajů v tomto sportu, vždy poblíž baseballových klubů (například parkoviště).

V rámci regionu budou vytvořeny oblasti, nejprve poblíž existujících klubů, kde dojde k realizaci projektu, který se skládá ze tří etap:

  1. Propagace
  2. Prezentace
  3. Turnaje

Propagace

Dojde k propagaci BaseBall5 hry v rámci městských novin či časopisů a na internetových stránkách daného města. Postupně budou identifikovány a vyhledávány další možnosti propagace této zjednodušené formy baseballu s cílem ukázat jak snadný je vznik BaseBall5 týmu a co vše je třeba k úspěšnému startu tohoto týmu. A právě tyto stránky budou sloužit jako kompletní zdroj informací k tomuto sportu.

Prezentace

Jakmile dojde v daném místě ke vzniku BaseBall5 týmu, přijede pověřená osoba na místo s cílem odprezentovat tento sport, ukázat, jak je jednoduché jej provozovat a zapojit se do další fáze, turnaje.

Turnaje

Jakmile se v dané oblasti vyskytne více BaseBall5 týmů, bude uspořádán BaseBall5 turnaj, respektive se nastartuje série turnajů v dané oblasti. Veškeré informace o turnaji, tedy včetně výsledků apod. budou k dispozici na těchto stránkách.

Turnaje budou organizovány podle počtu týmů až v následujících kategoriích:

  • Muži bez omezení věku
  • Ženy bez omezení věku
  • Mládež do patnácti let
  • Mix 3+2 bez omezení věku

Identifikované oblasti v rámci regionu najdete na stránce Region.