Pravidla

Úvod

Baseball5 nebo B5 je uliční verze klasického baseballu. Jedná se o mladou, rychlou a dynamickou sportovní disciplínu, která vychází ze základů baseballu a softballu, ale na rozdíl od těchto dvou známých sportů ji lze hrát kdekoliv je jediné, co ke hře potřebujete je míček.

Pole

Vnitřní pole

Vnitřní pole má čtvercový tvar s metou v každém rohu. Vzdálenost mezi metami je 13 metrů. Základní metou je meta v území pálkaře, další mety jsou pojmenovány čísly vzestupně proti směru hodinových ručiček. Vzhled vnitřního pole je zobrazen na obrázku č. 1 níže.

Herní území

Herní území je čtverec o straně 18 metrů, kde jeden z rohů je brán jako domácí meta.

Pálkařské území

Pálkařské území je čtverek o straně 3 metry. Je umístěn mimo herní území a je pokračováním postranních čar vedoucích k domácí metě. Vzhled je zobrazen na obrázku č. 2 níže.

Mety

Ideální tvarem a rozměrem každé mety je čtverec o straně 50 cm. První a třetí meta jsou umístěny celé v herním území s jednou stranou sousedící s postranní čárou vedoucí k domácí metě.

První meta

Aby se zabránilo kolizím na první metě, je první meta zdvojená (více ne obrázku č. 3), takže hráč v obraně používá tu část první mety, která se celá nachází v herním území a běžec naopak používá tu část první mety, která se nachází mimo herní území.
Běžec, který běží po svém odpalu na první metu, se dotkne nohou první mety a následně má k dispozici území o délce 1,5 metru, která je určena jen pro něj, více na obrázku č. 3.

Domácí meta

Tvar a vzhled domácí mety by mohl být shodný s tvarem domácí mety u baseballu a softballu, tedy pětiúhelník

Oplocení

Ideální výška oplocení hřiště (vnější pole) je 60 až 80 cm. Nicméně každý organizátor ligy či turnaje si sám určí, zda budou nějaké specifické požadavky na oplocení, jeho výšku či z jakého materiálu oplocení hřiště bude.

Příprava zápasu

Míč

Míč musí mít tvar koule a být z kůže, dosti měkký, aby nezranil hráče, když bude míč odpalovat rukou, avšak dostatečně tvrdý drasticky neztrácel rychlost při letu směrem do pole.

Směna

Směna je část zápasu, kdy se oba týmy vystřídají na pálce. B5 zápas má vždy 5 směn.

Hráči

Do zápasu smí nastoupit vždy jen 5 hráčů. Maximální počet hráčů na soupisce je 8 (5 aktivních v zápase a 3 na lavičce na vystřídání).

Pravidla hry

Domácí tým začíná zápas v obraně a hostující tým začíná v útoku na pálce.
Cílem týmu v obraně je eliminovat (zahrát aut) tří hráčů z týmu v útoku, aby se mohli vyměnit role a tým v obraně mohl jít do útoku pálit a tým z útoku by šel bránit.

Obrana / Tým v obraně

Všech pět hráčů v obraně se musí nacházet v herní zóně, když jde pálkař pálit.
Pozice v obraně

 • 1. meta
 • 2. meta
 • 3. meta
 • Spojka
 • Střední polař

Poznámka: na obrázku č. 4 je zobrazeno typické postavení hráčů v obraně. Avšak hráči v obraně mohou měnit své pozice v herní zóně podle taktiky týmu po každé zahrané akci.

Útok / Tým na pálce

Tým v útoku musí mít jasně dané pořadí na pálce, než začne zápas. Pořadí určuje, kdo půjde pálit první, druhý, třetí, čtvrtý a pátý. Pořadí na pálce musí po celý zápas zůstat stejné s vyjímkou vystřídaných hráčů z lavičky. V případě střídání jde hráč z lavičky na pálku v pořadí, ve kterém šel hráč, kterého právě vystřídal.

Pálení / Odpal

Odpal pálkaře nastává v situaci, kdy pálkař se nachází v zóně pálkaře. Pálkař musí zůstat v zóně pálkaře až do doby, než se míč dostane do herní zóny.
Míč je odpálen co nejtvrději a to buď dlaní, anebo pěstí a míč se musí alespoň jednou odrazit od země v herní zóně.

Špatný odpal

K prvnímu doteku míče se zemí musí dojít v minimální vzdálenosti 3 metry od domácí mety (2 metry v kategorii čtrnáctiletí a mladší), aby se zamezilo taktickým lehkým odpalům. Míč by po tvrdém odpalu měl mít vysoký odskok. Zobrazení zóny kde by se měl míč odrazit od země je zobrazeno na obrázku číslo 5.

Aut

Tým v obraně musí eliminovat vždy tři útočící hráče soupeře v každé směně, aby došlo ke změně v zápase a tým z obrany šel do útoku pálit.

Jak může obrana zahrát aut

 • Dotykem mety (jakmile drží míč v rukou) na kterou jen nucen běžec běžet
 • Chycením odpáleného míče, který se ještě nedotknul země (chycení ze vzduchu)
 • Dotykem běžce, které ještě není na metě (dotyk by měl být proveden rukou ve které má pod kontrolou míč)

Jak může být běžec aut vlastní chybou

 • Jakmile se dotkne jedné čar vymezující box pro pálkaře když zrovna odpaluje míč
 • Odpalem míče mimo herní území
 • Pokud se po odpalu míč ani jednou nedotkne země když je odpálen za plot
 • Pokud se změní pořadí hráčů na pálce
 • Pokud běžec na metě běží na další metu ještě před tím, než pálkař odpálí míč
 • Dotykem když je na jedné metě dva a více hráčů

Poznámka: běžci musí udělat vše proto, aby se vyhnuli kolizi s hráči v obraně. Rozhodčí může vyhlásit aut běžce v případě kolize, když běžec neudělal vše aby se kolizi vyhnul.

Střídání hráčů

Hráči, kteří nastoupili k začátku zápasu a následně byli vystřídání, se mohou opět vrátit do hry. Hráči, kteří začali zápas na střídačce, pak se dostali do hry a následně byli vystřídáni se již nemohou zpět vrátit do hry.

Konec zápasu

Zápas je ukončen po dokončení celé páté směny (po skončení útoku domácího týmu) a to v případě, že jeden z týmů má více doběhů (bodů) než druhý tým. V případě, že je po skončení celé páté směny zápas nerozhodný, hrají se další extra celé směny až do doby, kdy po skončení celé jedné extra směny má jeden z týmů více doběhů než druhý tým.

Pokud před pátým útokem domácího týmu vede právě domácí tým, je možné zápas ukončit vítězstvím domácích a nedokončovat celou pátou směnu.